HISTORIA

Palataanpa ajassa taaksepäin 1950 luvulle, jolloin Helsinkiläinen Matti Reijonen Oy niminen yritys ryhtyi ensimmäisenä maassamme valmistamaan kalvopakkauspusseja polyeteenimuovista mm. elintarviketeollisuuden käyttöön. Vuonna 1966 siirtyi yrityksen omistus Wihuri Oy:lle jolloin tuotantolaitos sijaitsi Espoossa. Silloin tuotantolaitoksen toiminta oli pääasiassa muovikalvojen painamista ja painotuotteiden jälkikäsittelyä edelleen pakkausmateriaaliksi. Tuotantolaitos muutti Nastolaan nykyiselle paikalleen vuonna 1969, jatkaen ja laajentaen toimintaansa toiminimellä Wihuri Oy Wipakkaus, nykyisin Wipak Oy. Suurin osa sen ajan työntekijöistä muutti työpaikan mukana Nastolaan.

Järjestäytyminen työntekijöiden osalta yrityksen alkuajoilta tapahtui Kirjatyöntekijöiden Liittoon, olivathan työtehtävät kirjapainoalan ammatteja – painamista, laminointia ja jälkikäsittelyä. Työntekijät Nastolassa liittyivät lähimpänä toimivaan Kirjatyöntekijäin Liiton ammattiosastoon Lahden Kirjatyöntekijäin Yhdistykseen.

Ammattiosaston perustaminen tuli myöhemmin ajankohtaiseksi ja Nastolan Kirjatyöntekijät ammattiosasto perustettiin 16.11.1975. Jäsenmäärä perustamisen aikaan oli 125. Edunvalvontaa työpaikalla tehtiin silloin pääluottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun ja yhden työosaston luottamusmiehen voimin. Alkuaikana panostettiin erityisesti ay- sekä järjestötoiminnan koulutukseen ja osaamiseen.

Nastolan Kirjatyöntekijät ry. oli tyypillinen yhdentyöpaikan ammattiosasto kesäkuuhun 2015 asti, jolloin Biaxis Oy Ltd:n suuriosa työntekijöistä siirtyivät osaston jäseniksi. Jäsenistö koostuu Wipak Oy:n Nastolan toimipaikan työntekijöistä sekä Biaxis Oy Ltd. Lahden toimipaikan työntekijöistä ja jäsenmäärä on samalla sidoksissa työpaikkojen määrän kehitykseen.

Jäsenmäärä 23.2.2022 oli yhteensä 400, heistä naisia 82, miehiä 318 ja joista vapaajäseneläkeläisiä 76.

Jäsenten edunvalvontaa työpaikalla hoitaa pääluottamusmiehet ja seitsemän työosaston luottamusmiestä sekä työsuojeluvaltuutetut ja kahdeksan työsuojeluasiamiestä. Osaston järjestöllisestä toiminnasta vastaa hallitus johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä.