TOIMINTAMME

Nuorisotoiminta

Virkistysjaosto vastaa yhdistyksen nuoria ja nuorenmielisiä, sekä vanhempiakin kiinnostavan toiminnan ylläpitämisestä.

Eläkeläistoiminta

Eläkeläisjäsenille suunnattavaan toimintaan varataan määräraha talousarvioon. Tavoitteena on toimintavuoden aikana toteuttaa kaksi tilaisuutta eläkeläisryhmän järjestämänä omana toimintana.

Kurssi ja koulutustoiminta

Ammattiosaston tavoitteena on, että hallituksen jäsenet sekä työpaikalle valitut luottamusmiehet ja työsuojelutehtävissä toimivat henkilöt osallistuvat toimikautensa aikana tehtävien edellyttämään koulutukseen. Tällä luodaan perusvalmiudet luottamustehtävien hoitamiseen. Tehtäviin valittujen uusien aktiivien koulutukseen ohjaaminen takaa jatkuvuuden työpaikan edunvalvonnassa sekä osaston toiminnassa. Osasto kouluttaa luottamushenkilöasemassa olevia jäseniä ensisijaisesti tehtäväkohtaisesti, huomioiden erityisesti liiton toimintasuunnitelman mukaiset kurssit. Liiton, 5-piirin ja SAK:n paikallisjärjestön järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistutaan kutsujen mukaisesti.

F.A.Q.

Voit liittyä teollisuusliiton jäseneksi vierailemalla osoitteessa https://www.teollisuusliitto.fi/

Kyllä, olet oikeutettu vaihtamaan liittoa silloin kun itse haluat.

Työllisyystilanteellasi ei ole merkitystä.

Olet vapautettu jäsenmaksusta, kun olet vailla palkkatuloja ollessasi

 • työttömänä työnhakijana. Myöskään ansiosidonnaisesta päivärahasta ei makseta jäsenmaksua.
 • palkattomalla sairauslomalla
 • kuntoutustuella tai -rahalla
 • tapaturmavakuutuslain mukaisella päivärahalla, mikäli jäsenelle ei makseta palkkaa
 • työkyvyttömyyseläkkeellä
 • opiskelemassa
 • perhevapaalla tai omaishoitajana
 • suorittamassa asevelvollisuutta, aseetonta- tai siviilipalvelusta
 • palkattomalla vuorotteluvapaalla. Mahdollisesta toisesta palkkatyöstä maksetaan jäsenmaksu normaalisti.
 • suorittamassa vapausrangaistusta
 • liiton hallituksen hyväksymässä työtaistelussa tai työnantajien julistamassa työsulussa